Kontakt

IB Rein
Stará Ivanská Cesta 2
831 04 Bratislava,
Slovenská republika
Obchod@ibrein.sk
Detail mapy a kontakty nájdete na našej nowej web stránke www.ibrein.sk
Pre záujem o náradie a zváračky navštívte našu novú web stránku https://www.mysmeprofici.sk/
Tel/fax:  0903 922 980